امور فرهنگی و فوق برنامه امور فرهنگی و فوق برنامه

امور فرهنگی و فوق برنامه وظیفه برنامه ­ریزی برای اجرای کلیه برنامه های فرهنگی، هنری و فوق برنامه و ترغیب دانشجویان به شرکت در این برنامه­ ها و مشارکت در کانون ها، تشکل ها و انجمن های علمی دانشجویی را برعهده دارد. ایجاد زمینه مناسب و نظارت بر برگزاری جشن ها، جشنواره ها، مراسم دانشجویی و نمایشگاه های آثار هنری و دستاوردهای دانشجویی از دیگر وظایف این حوزه می باشد.

27 انجمن علمی دانشجویی، 8 کانون فرهنگی هنری دانشجویی، 20 نشریه علمی و تخصصی دانشجویی ثبت شده در پردیس هنرهای زیبا وجود دارد.

 2 تشکل غیر علمی دانشجویی (بسیج و انجمن اسلامی) با کسب مجوز از هیأت نظارت ر تشکل های اسلامی یا شورای معین دانشگاه در پردیس هنرهای زیبا فعالیت می نمایند.

نظارت بر انجام کار دانشجویی در دانشکده ها و پردیس نیز بر عهده این امور می باشد.

به علاوه نظارت بر اردوها و سفرهای علمی، آموزشی، فرهنگی و ورزشی دانشجویی که به منظور تأمین اهداف تخصصی درسی، آشنایی با ابنیه های تاریخی، مظاهر تمدن و فرهنگ دینی و ملی و همچنین شرکت در مسابقات ورزشی انجام می شود را برعهده دارد.

اخبار فرهنگی و فوق برنامه اخبار فرهنگی و فوق برنامه

اولین سالانه هنری
اولین سالانه هنری" سیزده هفتادو دو" ویژه بزرگداشت شهید مرتضی آوینی
اولین سالانه هنری" سیزده هفتادو دو" ویژه بزرگداشت شهید مرتضی آوینی در پردیس هنرهای زیبا برگزار می شود.
1372.jpg