کارکنان کارکنان

 

کارکنان اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی


مهناز ابراهیمی
رئیس اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی 66955627
61113478
---- ---- 66955626
61112882

 

آزاده قاسمی

معاون بخش تحصیلات تکمیلی 61112289

 

معصومه محقق

مسئول دانشکده هنرهای نمایش و موسیقی 61113794

زهرا اسماعیلی

کارشناس آموزش مقطع کارشناسی هنرهای نمایشی 61113794

 

حمید حقیری

مسئول رشته های گروه ارتباط تصویری و عکاسی در کلیه مقاطع 61112982

 

معصومه اسماعیل زاده

کارشناس آموزش رشته های نقاشی و مجسمه سازی و در طراحی صنعتی در کلیه مقاطع 61112982
نرگس مرادی مسئول رشته مطالعات عالی هنر و فارغ التحصیلان دانشکده نمایش و موسیقی و هنرهای تجسمی 61112289

 

زهره حاجی محمدی

مسئول رشته کارشناسی معماری و دروس عمومی 61112883

 

سارا کریمی

کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده معماری 61112883

بیتا فرهادی

مسئول آموزش دانشکده شهرسازی 61112289

محبوبه دیدار

مسئول فارغ التحصیلان دانشکده های معماری و شهرسازی در کلیه مقاطع 61112883

 

سید رضاسیدعلی روته

مسئول کلاسهای عمومی ساختمان ایتالیا 88962511

فرامرزتورانی

مسئول بایگانی اداره آموزش -

مریم ملک پور

مسئول بایگانی الکترونیکی  61113478