نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

قطب علمی به عنوان يكى از حلقه­‌هاى ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت

شتاب روزافزون توسعه علوم و فنون در رشته­‌ها و زمينه‌هاى مختلف در دوران معاصر، مفهومى بديع و بى ­نياز از اثبات و استدلال است. قطب علمى فناورى معمارى دانشگاه تهران به عنوان يكى و «نياز به آموزش مداوم» ازحلقه­‌هاى ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت است كه با درك مفهوم رسالت جامعه دانشگاهى براى پاسخگويى به نياز اين بخش از جامعه، كسب مداوم علوم و فنون جديد و ارتقاى برنامه­‌هاى كيفى و كمى در بخش­‌هاى آموزشى و اجرايى صنعت معمارى و سازه تاسيس شده است.

شوراي قطب­‌هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بر اساس اساتيد، مقام­‌ها، توانايی‌ها و رتبه­‌هاي را به «قطب علمي فناوري معماري» علمي و تخصصي آن­‌ها در عرصه­ هاي ملي و بين­‌المللي، عنوان دانشگاه تهران اعطا كرد. به اين ترتيب قطب علمى فناورى معمارى دانشگاه تهران به رياست دكتر حامد مظاهريان در سال 1384 راه‌اندازى شد.

هدف اصلى از تشكيل قطب علمى فناورى معمارى در دانشكده معمارى پرديس هنرهاى زيباى دانشگاه تهران، نيل به اهداف آموزشى و پژوهشى در زمينه معمارى و علوم از طريق توليد سازمان­ يافته دانش است كه در چهار بخش، ايجاد زير ساخت‌ها، اهداف آموزشى، اهداف پژوهشى و نشر مفاهيم طبقه‌بندى می‌­شوند.

در تاريخ 1390/5/25 و طى بررسى مجدد مدارك، اسناد و دستاوردهاى دانشگاه­‌ها و مراكز علمى كشور، در شوراى قطب­‌هاى علمى، ادامه فعاليت قطب علمى فناورى معمارى در گروه هنر، براى دوره پنج ساله دوم مورد تاييد قرار گرفته و هم اكنون قطب علمى فناورى معمارى دانشگاه تهران به عنوان تنها قطب علمى كشور در زمينه معمارى، فعاليت دارد.

مدیر قطب علمی فناوری دانشکده معماری
حامد مظاهریان
استادیار
دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

 

وب‌سایت قطب علمی : http://www.ceat.ir