معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

 

  سیدغلامرضا اسلامی

مرتبه علمی: استاد

سال اخذ مدرک:1389هـ.ش (2010 م)

از دانشگاه: هریوت وات

رشته تحصیلی: معماری

Email:gheslami@ut.ac.ir

 

 

عناوین دانشگاهی:

عنوان

مرکز دانشگاهی

استاد دانشکده معماری دانشگاه تهران

دانشیار

دانشکده معماری دانشگاه تهران

استادیار

دانشکده معماری دانشگاه تهران

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دانشکده معماری دانشگاه تهران

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

 

 

 


 

رزومه فارسی: