معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

 

 

  سیدغلامرضا اسلامی

 مرتبه علمی: استاد

 سال اخذ مدرک:1389هـ.ش (2010 م)

 از دانشگاه: هریوت وات

 رشته تحصیلی: معماری

 Email:gheslami@ut.ac.ir

 

 

رزومه فارسی: