رشته های موجود در پردیس رشته های موجود در پردیس

 
دانشکده گروه/بخش آموزشی گرایش/تخصص کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
شهرسازی 1.برنامه ریزی شهری برنامه ریزی شهری   *  
2. برنامه ریزی منطقه ای برنامه ریزی منطقه ای   *  
3.طراحی شهری طراحی شهری   *  
4.مدیریت شهری مدیریت شهری   *  
---- مهندسی شهرسازی *   *
دانشکده گروه/بخش آموزشی گرایش/تخصص کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
معماری 1.معماری * مهندسی معماری

*

 

*

*

*

 

* معماری داخلی
2. تکنولوژی - انرژی معماری  

*

*

*

*

*

 

*

 

*

 

- فناوری معماری (بیونیک)
- فناوری معماری (دیجیتال)
- مدیریت پروژه و ساخت
- مدیریت پروژه و ساخت (مجازی)
3.مرمت  ♦ مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی (حفاظت و مرمت میراث معماری)  

*

*

*

 

 

 

 

*

♦ مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی (حفاظت و مرمت میراث شهری)
♦ مطالعات معماری ایران
♦ مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی 
4.منظر شهری • مهندسی معماری منظر   * *
دانشکده گروه/بخش آموزشی گرایش/تخصص کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
هنرهای نمایشی و موسیقی 1.هنرهای نمایشی * طراحی صحنه

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

*

* بازیگری
* کارگردانی
* ادبیات نمایشی
* نمایش عروسکی
* سینما
* تئاتر
2. موسیقی ♦ نوازندگی موسیقی ایرانی

*

*

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

♦ نوازندگی موسیقی جهانی
♦ موسیقی شناسی
♦ آهنگسازی
دانشکده گروه/بخش آموزشی گرایش/تخصص کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
هنرهای تجسمی 1.ارتباط تصویری ارتباط تصویری

*

*

 

*

*

*

 

 

 

 

عکاسی
تصویر سازی
2. نقاشی و مجسمه سازی نقاشی

*

*

*

 

 

 

 

مجسمه سازی
3.مطالعات عالی هنر پژوهش هنر  

*

*

 

 

 

 

*

تاریخ هنر جهان اسلام
تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلام
دانشکده گروه/بخش آموزشی گرایش/تخصص کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
طراحی صنعتی طراحی صنعتی طراحی صنعتی * *