درباره پرديس درباره پرديس

هنر اصلی ترین و عمیق ترین وسیلة ارتباطی بین افراد و جوامع مختلف است که افکار، اندیشه ها و ارزش های فرهنگی، تاریخی و اعتقادی یک ملت را به نسل های آینده و خارج از مرزهای جغرافیایی منتقل می کند. آموزش و پرورش نیروهای متخصص و کاردان در زمینه های مختلف هنری برای پاسداری از ارزش های فرهنگ هر جامعه امری ضروری است. بدین لحاظ دانشکدة هنرهای زیبای دانشگاه تهران با درک این ضرورت و با بهره گیری از همکاری استادان زبده به انجام این مهم همت گماشته است. مدرسة صنایع مستظرفه که به دست کمال الملک احداث شده بود مقدمة تأسیس هنرکدة دانشگاه تهران در سال 1319 ش. شد که از سال 1328 «دانشکدة هنرهای زیبا» نامیده شده است. دانشکده هنرهای زیبا در بدو تأسیس دارای رشته های معماری، نقاشی و مجسمه سازی بود. دانشکده هنرهای زیبا در سال 1383 از دانشکده به پردیس تغییر ساختار یافت و اکنون دارای چهار دانشکده شهرسازی، دانشکده معماری، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، دانشکده هنرهای تجسمی و دانشکده طراحی صنعتی می باشد. پردیس هنرهای زیبا در جهت توسعه و اعتلای هنر ایرانی و عرضه آن هم اینک در 13 رشته کارشناسی، 30 رشته کارشناسی ارشد و 9 رشته دکتری دانشجو می پذیرد.

امکانات آموزشی و پژوهشی

کتابخانه: آمار کتاب ها و مجلات کتابخانه به شرح زیر است:

 زبان

 فارسی

 لاتین

 کتاب (جلد)

 15105

 20175

 مجله (جلد)

 126 عنوان (فارسی و لاتین)

 

 

 

 

مركز رايانه با 100 دستگاه رايانه : اين مركز داراي سه فضاي استقرار رايانه جهت برگزاري كلاسهاي آموزشي- تخصصي مي‌باشد؛

نگارخانه تهران با دارا بودن 2 سالن بزرگ و امكان برگزاري نمايشگاههاي تخصصي؛ 

آمفي تئاتر شهيد آويني با ظرفيت 350 نفر؛

مجله علمي- پژوهشي هنرهاي زيبا كه توسط اين پرديس به صورت فصلنامه منتشر مي شود.

پرديس هنرهاي زيبا