ليست كاركنان ليست كاركنان

نام و نام خانوادگي محل خدمت

ابراهيمي_مهناز

اداره آموزش

ابوالقاسمي_قاسم

کارپردازي

ارشادي_عليرضا

 مرکز انفورماتیک

ارض پيمالشکاجاني_ايوب

روابط عمومی

ارض پيمالشکاجاني_صغري

دفتر ریاست پردیس

استادپور_محمدرضا

کتابخانه

اسداله پور_كورش

امور فرهنگی امور دانشجویی

اسدي_مريم

مامور در دانشكده كيش

اسماعيل‌زاده_معصومه

اداره آموزش

اسماعيل‌نيا_رضا

دبیرخانه هیئت علمی

اسماعيلي_زهرا

اداره آموزش

افشار لاهوري_وحيد

حسابداری

اميراصلاني_الهام

مرکز انفورماتیک

انصاري_اميرفربد

مرکز انفورماتیک

انصاريان_سميه

مرکز انفورماتیک

بابايي_رحيم

کارگاه طراحی صنعتی

باراني_يوسف رضا

واحد حمل و نقل پردیس

بحرودي_ابوالقاسم

کتابخانه

بلدي_رحيم

مرکز انفورماتیک

بهشتي_عباس

دانشکده شهرسازی

بوربور_وحيدرضا

واحد امور اداری

پازوکی – حمیده

کتابخانه

پدرود_مريم

کتابخانه

پري نوش_محمدرضا

امور تغذیه   - امور دانشجویی

توراني_فرامرز

اداره آموزش

توراني_ولي‌اله

حسابداری

تندرست- ليدا

دانشكده معماري

جبلي_مونا

دانشکده طراحی صنعتی

جلالي چيمه_شوكت السادات

معاونت پژوهشی

جلال كمالي _ فريده دانشکده هنرهای تجسمی
جوان فرد _ فاطمه  مشاوره

خاکسار _ جواد 

امور کارگزینی و رفاهی

حاجي محمدي_زهره

اداره آموزش

حاجي ‌نوروزي_امير

حسابداری

حسين‌ آبادي فراهاني_مريم

کتابخانه

حسيني_سيدجواد

امور دانشجویی

حسيني_ليلا

کلاسهای آزاد هنر

حقيري_حميد

اداره آموزش

حلاج اعتمادي_سهيلا معماري

حيدري‌نژاد_طاهره

کتابخانه

خسروي_شهروز

حسابداری

خفاجه_حسين

تاسیسات

خلفي_آيدا

دفتر ریاست دانشکده هنرهای تجسمی

خليلي_ناهيد

قطب علمی معماری

خوبدل_حسن

دانشکده هنرهای تجسمی- عکاسی

دهفولي_آزاده

دانشکده معماری

ديدار_محبوبه

اداره آموزش

رجبلو_رزيتا

امور اداری

رضواني_جلال دفتر معاونت مالي و اداري

رضواني_علی

دفتر ریاست پردیس – روابط عمومی

رفاقتي_رضا

امین اموال

روحانين_علي‌اكبر

کتابخانه

زكايي_ليلا

حسابداری

زين العابدين تهراني_صبا

دانشکده معماري

سعيدي فر_حسن

کارگاه طراحی صنعتی

سليمان‌زاده_فاطمه

گروه هنرهای نمایشی

سليمي_پروين كتابخانه

سميع_صابر

کتابخانه

سيدعلي‌روته_سيدمحمدرضا

ساختمان ایتالیا

شاكري ساري_طيبه

کتابخانه

شيرازي_رضا

ساختمان شماره 5

صادقي_عباس

پژوهشکده فرهنگ و هنر

صحرايي_منيژه

کتابخانه

صمدي_هوشنگ

تاسیسات

عباسي_منيره

دانشکده شهرسازی

عبايي_احسان‌اله

گروه موسیقی

عبدالمالكي_بهروز

امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

عبدي رضوان_مائده

پژوهشکده فرهنگ و هنر

عبدي زاده_بهزاد

امور اداری

عسگري_فاطمه سادات

دانشکده معماری

عليپرست_حسين

دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی

عليزاده_شهين

کتابخانه

عودي قديم_علي

دفتر فنی

غضنفري_ حميداله حسابداري

فخرآور_علي‌اكبر

امور اداری

فرامرزي_صديقه

دانشکده هنرهای تجسمی

فرهادي_بيتا

اداره آموزش

فرهمند_زهرا

امور دانشجویی

فومژي_زهرا

دانشکده معماری

قادرزاده- سجاد

حسابداري

قاسمي_آزاده

اداره آموزش

قاضي_عليرضا

کارگاه مجسمه سازی

كامكار_عبدالحسين

دانشکده هنرهای تجسمی

كريمي پناهان_سارا

اداره آموزش

كشور_نرگس

حسابداری

كوشانفر_عاطفه

دانشکده هنرهای تجسمی

كياني_طاهره

دانشکده هنرهاي نمايشي و موسيقي

كياني_عذرا

 معاونت آموزشی

كيهاني_آرزو

کلاسهای آزاد هنر

گودرزي_پروين

دانشکده شهرسازی

لشكري_سميه

کلاسهای آزاد هنر

مظلوم_ سيدعلي

دانشکده هنرهای تجسمی

مبشري نيا_مريم

معاونت پژوهشی

محقق_معصومه

اداره آموزش

محمودي زاده_فاطمه

دانشکده معماری

مرادي_نرگس

کارشناس اداره آموزش

مرتضوي_آذر

دانشکده معماری

ملك پور_مريم

اداره آموزش

ملكي_اكرم

کلاسهای آزاد هنر

ملكي_حسن

مامور امور فرهنگی دانشگاه

ملكي_كتايون

امور دانشجویی

مهدوي_افتخارالسادات

معاونت پژوهشی

ميرزائي الوان_امير

گروه هنرهای نمایشی

ميرزاآقاجاني_اسداله

مامور موزه مقدم

نظاري جوشقاني_تهمينه

امور دانشجویی

نظر حقيقي_سميه

دانشکده هنرهای تجسمی

نوري جبرانبلاغي_نسرين

 دفتر مجله

نيكروان گلسفيد_مژگان

کتابخانه

ولي پورديزايي_فرحناز

گروه مطالعات عالی هنر

ولي‌زاده_رشيد

کارگاه عکاسی

وهابي_کبري

امور دانشجویی –  تربیت بدنی

هاشمي_سيدحميد واحد سمعی و بصری

يادگاري_هادي

هنرهای تجسمی

يارچيني ستوده گيتي_نرگس

دفتر مجله

يغمائيان_فاطمه

گروه موسیقی

يوسف خاني_الهام

کتابخانه

يوشي- نيما

مركز انفورماتيك