لیست کارکنان لیست کارکنان

نام و نام خانوادگی محل خدمت

ابراهیمی_مهناز

اداره آموزش

ابوالقاسمی_قاسم

کارپردازی

ارشادی_علیرضا

 مرکز انفورماتیک

ارض پیمالشکاجانی_ایوب

روابط عمومی

ارض پیمالشکاجانی_صغری

دفتر ریاست پردیس

استادپور_محمدرضا

کتابخانه

اسداله پور_کورش

معاونت دانشجویی و فرهنگی

اسدی_مریم

مامور در دانشکده کیش

اسماعیل‌زاده_معصومه

اداره آموزش

اسماعیل‌نیا_رضا

دبیرخانه هیئت علمی

اسماعیلی_زهرا

اداره آموزش

افشار لاهوری_وحید

حسابداری

امیراصلانی_الهام

مرکز انفورماتیک

انصاری_امیرفربد

مرکز انفورماتیک

انصاریان_سمیه

مرکز انفورماتیک

بابایی_رحیم

کارگاه طراحی صنعتی

بارانی_یوسف رضا

واحد حمل و نقل پردیس

بحرودی_ابوالقاسم

کتابخانه

بلدی_رحیم

مرکز انفورماتیک

بهشتی_عباس

دانشکده شهرسازی

بوربور_وحیدرضا

واحد امور اداری

پازوکی – حمیده

کتابخانه

پدرود_مریم

کتابخانه

پری نوش_محمدرضا

معاونت دانشجویی و فرهنگی

تورانی_فرامرز

اداره آموزش

تورانی_ولی‌اله

حسابداری

تندرست- لیدا

دانشکده معماری

جبلی_مونا

دانشکده طراحی صنعتی

جلالی چیمه_شوکت السادات

معاونت پژوهشی

جلال کمالی _ فریده دانشکده هنرهای تجسمی
جوان فرد _ فاطمه  معاونت دانشجویی و فرهنگی

خاکسار _ جواد 

امور کارگزینی و رفاهی

حاجی محمدی_زهره

اداره آموزش

حاجی ‌نوروزی_امیر

حسابداری

حسین‌ آبادی فراهانی_مریم

کتابخانه

حسینی_سیدجواد

معاونت دانشجویی و فرهنگی

حسینی_لیلا

کلاسهای آزاد هنر

حقیری_حمید

دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی

حلاج اعتمادی_سهیلا معماری

حیدری‌نژاد_طاهره

کتابخانه

خسروی_شهروز

حسابداری

خفاجه_حسین

تاسیسات

خلفی_آیدا

دفتر ریاست دانشکده هنرهای تجسمی

خلیلی_ناهید

قطب علمی معماری

خوبدل_حسن

دانشکده هنرهای تجسمی- عکاسی

دهفولی_آزاده

دانشکده معماری

دیدار_محبوبه

اداره آموزش

رجبلو_رزیتا

امور اداری

رضوانی_جلال دفتر معاونت مالی و اداری

رضوانی_علی

دفتر ریاست پردیس – روابط عمومی

رفاقتی_رضا

امین اموال

روحانین_علی‌اکبر

کتابخانه

زکایی_لیلا

حسابداری

زین العابدین تهرانی_صبا

دانشکده معماری

سعیدی فر_حسن

کارگاه طراحی صنعتی

سلیمان‌زاده_فاطمه

گروه هنرهای نمایشی

سلیمی_پروین کتابخانه

سمیع_صابر

کتابخانه

سیدعلی‌روته_سیدمحمدرضا

ساختمان ایتالیا

شاکری ساری_طیبه

کتابخانه

شیرازی_رضا

ساختمان شماره 5

صادقی_عباس

پژوهشکده فرهنگ و هنر

صحرایی_منیژه

کتابخانه

صمدی_هوشنگ

تاسیسات

عباسی_منیره

دانشکده شهرسازی

عبایی_احسان‌اله

گروه موسیقی

عبدالمالکی_بهروز

امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

عبدی رضوان_مائده

پژوهشکده فرهنگ و هنر

عبدی زاده_بهزاد

امور اداری

عسگری_فاطمه سادات

دانشکده معماری

علیپرست_حسین

دفتر معاونت مالی و اداری

علیزاده_شهین

کتابخانه

عودی قدیم_علی

دفتر فنی

غضنفری_ حمیداله حسابداری

فخرآور_علی‌اکبر

امور اداری

فرامرزی_صدیقه

دانشکده هنرهای تجسمی

فرهادی_بیتا

اداره آموزش

فرهمند_زهرا

معاونت دانشجویی و فرهنگی

فومژی_زهرا

دانشکده معماری

قادرزاده- سجاد

حسابداری

قاسمی_آزاده

اداره آموزش

قاضی_علیرضا

کارگاه مجسمه سازی

کامکار_عبدالحسین

دانشکده هنرهای تجسمی

کریمی پناهان_سارا

اداره آموزش

کشور_نرگس

حسابداری

کوشانفر_عاطفه

دانشکده هنرهای تجسمی

کیانی_طاهره

دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی

کیانی_عذرا

 معاونت آموزشی

کیهانی_آرزو

کلاسهای آزاد هنر

گودرزی_پروین

دانشکده شهرسازی

لشکری_سمیه

کلاسهای آزاد هنر

مظلوم_ سیدعلی

دانشکده هنرهای تجسمی

مبشری نیا_مریم

معاونت پژوهشی

محقق_معصومه

اداره آموزش

محمودی زاده_فاطمه

دانشکده معماری

مرادی_نرگس

کارشناس اداره آموزش

مرتضوی_آذر

دانشکده معماری

ملک پور_مریم

اداره آموزش

ملکی_اکرم

کلاسهای آزاد هنر

ملکی_حسن

مامور امور فرهنگی دانشگاه

مهدوی_افتخارالسادات

معاونت پژوهشی

میرزائی الوان_امیر

گروه هنرهای نمایشی

میرزاآقاجانی_اسداله

مامور موزه مقدم

نظاری جوشقانی_تهمینه

اداره حسابداری

نظر حقیقی_سمیه

دانشکده هنرهای تجسمی

نوری جبرانبلاغی_نسرین

 دفتر مجله

نیکروان گلسفید_مژگان

کتابخانه

ولی پوردیزایی_فرحناز

گروه مطالعات عالی هنر

ولی‌زاده_رشید

کارگاه عکاسی

وهابی_کبری

معاونت دانشجویی و فرهنگی

هاشمی_سیدحمید واحد سمعی و بصری

یادگاری_هادی

هنرهای تجسمی

یارچینی ستوده گیتی_نرگس

دفتر مجله

یغمائیان_فاطمه

گروه موسیقی

یوسف خانی_الهام

کتابخانه

یوشی- نیما

مرکز انفورماتیک