جلسه آشنایی و معارفه دانشجویان جدیدالورود دانشکده شهرسازی نشست هم اندیشی بوستان ولایت سخنرانی پروفسور servero سخنرانی علمی وزیر مسکن و شهرسازی نشست هفتم از سلسله نشستهای علمی تخصصی شهرهای جدید نشست هفتم از سلسله نشستهای علمی تخصصی شهرهای جدید بازدید سرپرست محترم دانشگاه تهران از دانشکده شهرسازی نخستین همایش توسعه شهری پایدار