دوره های آموزشی دوره های آموزشی

« بازگشت

کارشناسی ارشد طراحی شهری

1-    تعریف رشته و اهداف دوره

تعاریف متعدد و متنوعی از طراحی شهری ارائه شده است که دارای وجوه مشترک زیاد و گاه نیز وجود افتراق است. وجوه مشترک مذکور در قالب مشخصات و ویژگی های طراحی شهری به شرح زیر قابل ذکر است:

·         تأکید بر جنبه های کالبدی و فضائی( سه بعدی) در ضمن توجه به جنبه های عملکردی شهر

·         تأکید بر عرصة عمومی

·         ارتباط با معماری، معماری منظر و برنامه ریزی شهری

·         کاربست در مقیاسهای مختلف ولی عمدتاً در مقیاسهای بخشی از شهر و پروژه های بزرگ و کوچک شده.

هدف کلی طراحی شهری را نظم دهی ظاهری( شکلی) و عملکردی به سکونتگاههای انسانی ذکر کرده اند، ولی به طور خاص هدف طراحی شهری کسب دانش تخصصی و مهارت حرفه‌ای است در زمینه های زیر:

-        نظم دهی ساختار شهر و عناصر عمده تشکیل دهندة آن.

-        ترتیب، تنسیق و اصلاح بخش‌های تاریخی به معنی قابل استفاده کردن آنها.

-        طراحی ساختاری توسعه‌های شهری در مقیاس‌های مختلف.

-        تاکید بر طراحی مبتنی بر اصول، قواعد و معیارهای شکل دهنده شهر به صورت تدریجی در طول زمان براساس آگاهی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی.

-        ارتقاء کیفیت محیط شهری.

-        توجه به چالش محلی ماندن و جهانی شدن.

-        قابل زیست کردن و حیات بخشی فضاهای شهری.

-        ایجاد مکان‌های با هویت مردمی.

-        توجه به ملاحظات پایداری در طراحی فضاهای شهری.

 

2-     ضرورت و اهمیت رشته

طراحی شهری به عنوان یک تخصص حرفه‌ای و یک رشته علمی  طی دو دهه اخیر تقریبا در همه جا از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. این امر از یک طرف به دلیل حاد شدن مسائل گوناگون شهرها و تنزل کیفیت آنها و از طرف دیگر تلاش طراحان شهری برای فعال‌تر و غنی‌تر کردن دانش آن به منظور پاسخگویی مؤثرتر به نیازهای روزافزون جوامع کنونی در ارتباط با محیط‌های انسان ساخت می‌باشد. در کشور ما علیرغم نیاز شدیدی که در شرایط کنونی به خدمات این حرفه در مقیاس‌ها، زمینه‌ها و برای اهداف گوناگون احساس می‌شود، متأسفانه حرفه طراحی شهری نتوانسته است جایگاه، موقعیت و هویت مناسب خود را بیابد. که نتیجه مشخص آن عدم موفقیت پروژه‌های مختلفی است که تحت عنوان طراحی شهری طی حدود چهل سال گذشته در کشور به اجرا درآمده است. بدون شک بخش مهمی از این عدم موفقیت مرهون برنامه آموزشی طراحی شهری است. به این معنی که آموزش طراحی شهری نتوانسته با ارائه برنامه‌ای مناسب، طراحان شهری حرفه‌ای متخصص، با شایستگی لازم، تربیت نماید.

در برنامه حاضر سعی شده، این نقیصه حتی المقدور برطرف گردد و با ارائه دروس تخصصی طراحی شهری در چارچوب مبانی نظری، روش‌ها و کارگاه‌های عملی، دانشجو برای فعالیت حرفه‌ای آماده شده، مهارت، دانش و توانایی‌های لازم را کسب نماید.

 

3-     نقش و توانائی دانش آموختگان

مسائل و مشکلات روز افزون و متعدد سکونتگاههای کنونی از یکطرف و نارضایتی از عملکرد شهرسازی دهه های گذشته در بهبود و ارتقاء کیفیت زندگی در سکونتگاهها موجب رشد و رونق حرفه و رشته طراحی شهری در همه کشورهای جهان گردیده است. امروزه نیاز به تخصص طراح شهر، چه در بخش دولتی و چه خصوصی در همه جا کاملاً احساس می شود. برنامه آموزشی طراحی شهری در دانشگاه تهران به گونه ای تدوین شده است که دانش آموخته این رشته بتواند در شرائط و زمینه های مختلف و متنوعی، در کنار برنامه ریزان شهری، معماران، معماران منظر و سایر حرفه های مرتبط فعالیت کند. بازسازی و بهسازی بافتهای فرسوده، طراحی مجموعه های مسکونی، محلات و شهرها، شهرهای جدید،روستاها، طراحی برای توسعه گردشگری، طراحی پیاده راهها، طراحی شهری پایدار، طراحی سکونتگاهها در مناطق زلزله خیز، ارائه راه حلهای طراحی برای سکونتگاههای واقع در حاشیه شهرها و زیبا سازی شهری از جمله فعالیت هائی است که فارغ التحصیل کارشناسی ارشد طراحی شهری می تواند در آنها اشتغال پیدا کند.

 

4-     طول دوره و شکل نظام

·         طول دوره آموزش

کل دوره یکسال و نیم (سه نیمسال) است و دانشجویان موظف به گذراندن 32 واحد شامل: 4 واحد پایان نامه (یک نیمسال)، 26 واحد درسی برای دو نیمسال تحصیلی به مدت یک سال درنظر گرفته می‌شود. دوره به صورت تمام وقت است، درس‌ها و کارگاه‌ها در تمام روزهای هفته تدریس می‌شود. در صورتی که مدرک دانشجویان در دوره کارشناسی از سایر رشته ها غیر از شهرسازی باشد. لازم است به تناسب رشته کارشناسی دروسی به عنوان دروس جبرانی با نظر دانشکده در نیمسال اول تحصیلی بگذرانند. حداکثر دروس جبرانی 12 واحد می باشد.

·         تعداد و نوع واحدها

تعداد کل واحدهای درسی 32 واحد و به شرح زیر است :

×              دروس اصلی           22 واحد

×              دروس اختیاری          6 واحد

×              پایان نامه                 4 واحد

    جمع                            32  واحد

 

5-     شرایط پذیرش دانشجو

شرایط و ضوابط ورود به دوره بر اساس ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد.

 

6-     مواد و ضرایب امتحانی

 

جدول 2-1  مواد امتحانی و ضرایب آن

ردیف

مواد امتحانی

ضرایب امتحانی

1

زبان عمومی و تخصصی

2

2

مباحث عمومی شهرسازی(اقتصاد شهری، جامعه شناسی شهری، جغرافیای شهری، محیط زیست شهری)

3

3

مبانی نظری معماری و طراحی شهری

2

4

تاریخ معماری، شهر و شهرسازی

2

5

تحلیل فضاهای شهری

2

6

آزمون عملی طراحی شهری

4