عنوان دوره های آموزشی عنوان دوره های آموزشی

« بازگشت

نقاشی روی شیشه

بصورت برجسته با استفاده ازOut liner

* پتینه ورنگ کردن شیشه: با استفاده از افکت های مختلف

Transfer ( ترانسفر)  ورق نقره و طلا روی ظروف شیشه ای 

* ترک های مختلف : بوسیله عکس وطرح نمای آنتیک و قدیمی

* دکوپاژ : انتقال  Motif(موتیف) با استفاده از چسب Binder ویترای و استنسیل : ایجاد طرح و استفاده از رنگهای ویترای