مدارک ثبت نام مدارک ثبت نام

 

مدارک لازم جهت ثبت نام:

♦ یک قطعه عکس 4*3

♦ یک برگ فتوکپی شناسنامه

♦ تکمیل فرم ثبت نام

♦ فیش بانکی و کپی از فیش