معرفی بخشهای کتابخانه معرفی بخشهای کتابخانه

« بازگشت

بخش فناوری اطلاعات

بخش فناوری اطلاعات


این بخش مسئولیت اشتراک پایگاه های اطلاعات علمی، ارتباط با شرکت­های ارائه کننده خدمات اطلاع رسانی و بروز نمودن پایگاه­ های علمی و ارائه خدمات اطلاع­ رسانی به سایر اساتید، دانشجویان و محققین را بر عهده دارد.

 

بخش فناوری اطلاعات( IT) کتابخانه پردیس هنرهای زیبا ارائه خدمات زیر به دانشجویان عهده دار می باشد:

1.     دسترسی به

  •  پایگاه های اطلاعات علمی (Scientific databases)
  • مجله های علمی الکترونیکی (Scientific ee-Journals)
  • کتاب های علمی الکترونیکی (Scientific e-Books)
  • مراجع علمی الکترونیکی (Scientific e-References)
  • پایگاه های اطلاعات علمی آزمایشی (Trial scientific databases)
  • پایگاه های اطلاعات علمی دسترسی آزاد (Scientific open access databases)

2.   ثبت و فهرست نویسی  پایان نامه های دانشجویان