معرفی بخشهای کتابخانه معرفی بخشهای کتابخانه

« بازگشت

بخش مرجع

بخش مرجع


منابع این بخش امانت داده نمی­شود و منحصراً در کتابخانه مورد مطالعه قرار می­گیرند. این بخش بصورت قفسه باز اداره می­شود. دانشجویان می­توانند از این منابع تنها کپی، اسکن و عکس بگیرند.

در مورد کتابهای مرجع فارسی و عربی "حرف میم " و در مورد کتابهای مرجع انگلیسی "حرف R" در بالای شماره راهنما جهت دسترسی بهتر نشان دهنده کتاب­های مرجع است و کاربر برای مطالعه آن باید به تالار مرجع مراجعه کند.

 

شرح وظایف بخش مرجع:

1- پی­گیری کتابشناسی­ها و منابع مختلف جهت آگاهی از منابع مرجع منتشره

2- همکاری با بخش مجموعه سازی جهت تهیه و سفارش منابع مرجع

3- پاسخگویی به سوالات مراجعان

4- آموزش مراجعات در استفاده از منابع مرجع

انواع منابع مرجعی که در این بخش موجود می­باشد می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

o       سرگذشت نامه ها

o       واژه نامه ها

o       دایره المعارف  ها

o       فرهنگ های لغات

o       اطلس ها

o       کتابهای نفیس