اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

ابلاغ تقویم انتخابات الکترونیک انجمن‌های علمی دانشجویی

ابلاغ تقویم انتخابات الکترونیک انجمن‌های علمی دانشجویی


نظر به برگزاری انتخابات الکترونیک انجمن‌های علمی دانشجویی در ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، به پیوست تقویم مراحل اجرایی این انتخابات ارسال می‌شود.

تقویم مراحل اجرایی این انتخابات