اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

اجرای پژوهشی موسیقی بخشیِ شمالِ خراسان در گروه آموزشی موسیقی برگزار شد

اجرای پژوهشی موسیقی بخشیِ شمالِ خراسان در گروه آموزشی موسیقی برگزار شد


 اجرای پژوهشی موسیقی بخشیِ شمالِ خراسان با حضور آقای روشن گل افروز از موسیقی دان ها و بخشی های مطرحِ شمال خراسان، روز سه شنبه نوزدهم اردیبهشت ماه جاری در گروه آموزشی موسیقی برگزار شد.

این اجرا تحت عنوان کلاس درسی موسیقی بومی مناطق با تدریس خانم دکتر مریم قرسو، عضو هیئت علمی دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی برگزار و با استقبال قابل توجهی از سوی دانشجویان موسیقی روبرو شد. شایان ذکر است جلسه با خوشامدگویی خانم دکتر موحد، مدیر گروه آموزشی موسیقی آغاز و سپس با اجرای موسیقیِ بخشی آقای گل افروز، ادامه یافت و پایان جلسه به طرح پرسش از سوی دانشجویان درباره موسیقی شمال خراسان و به ویژه بخشی های این منطقه اختصاص یافت و آقای گل افروز به پرسش های طرح شده پاسخ دادند.