اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

اختتام نمایشگاه نقاشی دکتر ضرغام

اختتام نمایشگاه نقاشی دکتر ضرغامنمایشگاه آثار نقاشیِ منظره‌پردازیِ  دکتر ضرغام، عضو هیات علمی دانشکده هنرهای تجسمی پایان یافت.

این نمایشگاه که مربوط به آثار خلق شده توسط ایشان در دوران کرونا بود و روز شنبه 1401/1/27 با حضور دکتر مظاهریان، رییس دانشکدگان هنرهای زیبا و دکتر فاطمی معاون اداری و مالی دانشکدگان هنرهای زیبا افتتاح گردیده بود، پس از 5 روز برگزاری در ساختمان دانشکده هنرهای تجسمی روز چهارشنبه 31 فروردین ماه 1401 پایان یافت.