اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

اخذ مدرک دکتری خانم صدف رستمخانی

اخذ مدرک دکتری خانم صدف رستمخانی


خانم صدف رستمخانی در تاریخ 2015/9/24 از تز دکترای خود تحت عنوان "طراحی مصرف گرا؛ طراحی قابل رقابت محصولات با توجه به بازار لوازم خانگی ایرانی" در دانشگاه ووپرتال آلمان با موفقیت دفاع نمود.

پایان نامه وی توسط کمیسیون امتحانات (پروفسور دکتر برگیته ولف، پروفسور دکتر ولفگانگ یوناس، پروفسور دکتر وحید چوپانکاره، پروفسور دکتر زیگفرید مازر و پروفسور دکتر یوهانس بوسمان) با نمره خیلی خوب ارزشیابی گردید.

 

لینک خبر در وب سایت دانشگاه ووپرتال:

http://www.uwid.uni-wuppertal.de/nc/news/detail/artikel/sadaf-rostamkhani-verteidigt-erfolgreich-ihre-doktorarbeit.html

 

سرکار خانم دکتر صدف رستمخانی در سال 1387 از دانشگاه تهران مدرک کارشناسی ارشد طراحی صنعتی را دریافت نمود و پس از آن در سال 2010 موفق به اخذ بورسیه تحصیلی مقطع دکترا از دانشگاه ووپرتال آلمان شد.