اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

ارتباط با ما شهرسازی

 

آدرس: تهران - میدان انقلاب - دانشگاه تهران- پردیس هنرهای زیبا- دانشکده شهرسازی

تلفن: 61112454 - 66414841

فکس: 66955628