اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

ارتباط با مرکز انفورماتیک

ارتباط با مرکز انفورماتیک


 

 

نشانی: تهران- میدان انقلاب- دانشگاه تهران- پردیس هنرهای زیبا-مرکز انفورماتیک

تلفن: 66955629

         66978524

      61112459

دورنگار: 66955629