اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

ارتباط با کارشناسان

ارتباط با کارشناسان


 

اداره آموزش

1

سهیلا اعتمادی

(عکاسی- ارتباط تصویری- تصویرسازی- مدیریت پروژه و ساخت مجازی)

09125796039

61112982

s-hallajetemadi@ut.ac.ir

2

معصومه اسماعیل زاده

(طراحی صنعتی- مجسمه سازی- نقاشی)

61112982

esmaeilzadeh48@ut.ac.ir

3

شوکت السادات جلالی

(کارشناسی رشته­ های نمایش)

09125499899

61113794

shjalali@ut.ac.ir

4

نرگس خلیل مقدم

(کارشناسی معماری)

09932216620

61112289

nkhalilmoghadam@ut.ac.ir

5

فاطمه سعادت

(رشته­ های تحصیلات تکمیلی گروه نمایش و کلیه رشته های گروه موسیقی)

09027360495

61112982

fatemehsaadat@ut.ac.ir

6

جواد غفاری نوین

(عکاسی- ارتباط تصویری- تصویر سازی)

09301712400

61112982

Ghafari63@ut.ac.ir

7

بیتا فرهادی

(دانشکده شهرسازی)

09044696379

61112289

bita­_farhadi@ut.ac.ir

8

سارا کریمی

(تحصیلات تکمیلی معماری)

09101871472

61113794

Sara-karimi@ut.ac.ir

9

نرگس مرادی

09026246728

61112883

nargesmoradi@ut.ac.ir

دانشکده معماری

1

آزاده دهفولی (کارشناسی)

66409699

 

2

صبا طهرانی (کارشناسی ارشد)

66409699

 

3

(آموزش مجازی)فاطمه محمودی زاده 

66409699

 

دانشکده شهرسازی

1

(آموزش مجازی)زهره حاجی محمدی 

66414841

 

دانشکده هنرهای تجسمی

1

هادی یادگاری- فریده جلال کمالی (گروه گرافیک)

66955630

 

2

فرحناز ولی پور (گروه مطالعات عالی هنر)

66962593

 

3

سمیه نظری (گروه نقاشی)

66419571

 

4

عاطفه کوشانفر (معاونت آموزشی)

66962593

 

5

عبد الحسین کامکار (آموزش مجازی)

61113483

09193694303

 

گروه طراحی صنعتی

1

مونا جبلی (مسئول دفتر و کارشناس گروه طراحی صنعتی)

66415867

 

2

مجید رضا عیوضی (آموزش مجازی)

66415867

 

3

رحیم بابایی (مسئول کارگاه طراحی صنعتی)

66415867

 

گروه موسیقی

1

احسان اله عبایی

61112735

 

2

حمید حقیری لیمودهی (آموزش مجازی)

88962511

09046806048

h_haghiri@ut.ac.ir

گروه هنرهای نمایشی

1

مژگان نیک روان- امیر میرزایی الوان

66419646

66418111

611127751

 

2

حمید حقیری لیمودهی (آموزش مجازی)

88962511

09046806048

h_haghiri@ut.ac.ir

معاونت دانشجویی و فرهنگی

1

سید جواد حسینی (امور دانشجویی)

66414967

 

2

حسین نوروزی (امور دانشجویی)

61113210

 

3

اعظم جعفری (امور وام)

61112713  
4

تهمینه نظاری (امور وام شهریه و خوابگاه متاهلین)

61113488

09364222440

 

5

زهرا فرهمند (امور تغذیه)

61112716

 

6

کبری وهابی (تربیت بدنی)

61112713

 

7

محمدرضا پری نوش (امور فرهنگی و فوق برنامه)

66414967

 

روابط عمومی

1 کورش اسداله پور (روابط عمومی ) 09124831729  
 

* از دانشجویان عزیز تقاضا می­شود در ساعات اداری با کارشناسان محترم پردیس هنرهای زیبا تماس حاصل فرمایند.