اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

ارزشیابی الکترونیکی نیمسال اول 96-95

ارزشیابی الکترونیکی نیمسال اول 96-95


زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیات علمی پردیس هنرهای زیبا  در نیمسال اول تحصیلی 96-95 از روز یک شنبه مورخ 95/09/28 لغایت روز چهارشنبه مورخ 95/10/08خواهد بود. 

لازم به ذکر است در صورت عدم انجام ارزشیابی ، امکان انتخاب واحد و همچنین رویت نمرات به هیچ وجه برای دانشجویان وجود نخواهد داشت .