اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

ارزشیابی الکترونیکی نیمسال 2-95-94

ارزشیابی الکترونیکی نیمسال 2-95-94


به استحضار می رساند زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیات علمی پردیس هنرهای زیبا در نیمسال دوم تحصیلی 95-94 از روز شنبه مورخ 95/02/18 لغایت روز چهارشنبه مورخ 95/02/22خواهد بود. 

لازم به ذکر است در صورت عدم انجام ارزشیابی ، امکان انتخاب واحد و همچنین رویت نمرات به هیچوجه برای دانشجویان وجود نخواهد داشت .