اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

اساتید پردیس هنرهای زیبا به عنوان برگزیدگان بیست و پنجمین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران معرفی شدند

اساتید پردیس هنرهای زیبا به عنوان برگزیدگان بیست و پنجمین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران معرفی شدند


در بیست و پنجمین جشنواره پژوهش و فن آوری دانشگاه تهران که صبح امروز دوشنبه مورخ 95/9/22 در تالار علامه امینی دانشگاه برگزار گردید، آقایان دکتر سید محسن حبیبی، به عنوان پژوهشگر پیشکسوت نمونه با نشان درجه یک، دکتر حسن بلخاری به عنوان پژوهشگر نمونه و طرح پیشنهادی دکتر پیروز حناچی تحت عنوان: تدوین پرونده ثبت ملی و جهانی خیابان ولیعصر، به عنوان طرح کاربردی نمونه انتخاب گردید.

در این مراسم همچنین از گواهی ثبت ملی تندیس جشنواره پژوهش نیز رونمایی گردید.