اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

اساتید پردیس هنرهای زیبا درجمع دانشمندان برتر کشور

اساتید پردیس هنرهای زیبا درجمع دانشمندان برتر کشور


اولین نشست "هم اندیشی دانشمندان برتر کشور" از سوی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری کشور در روزهای شنبه و یکشنبه، ۳۰ بهمن و ۱ اسفند 1395 در دانشگاه شیراز برگزار شد.

 این نشست به منظور تکریم و ارج نهادن به زحمات دانشمندان برتر کشور و بحث و تبادل نظر در خصوص شناسایی فرصت ها و چالش های پیش رو در رشد و توسعه علمی کشور، توسط مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)  برگزار شد.

در این همایش، دانشمندان ایرانی یک درصد برتر جهان و نیز پراستنادترین نویسندگان ایران به استناد پایگاه استنادی ISC حضور یافتند. تعداد 24 نفر به عنوان دانشمندان برتر کشور در حوزه های مختلف (پراستنادترین نویسندگان به استناد پایگاه استنادی ISC) معرفی گردیدند. از این تعداد، 10 نفر از اساتید دانشگاه تهران بوده و از میان آنها، دو نفر از اساتید پردیس هنرهای زیبا، آقایان دکتر محمد مهدی عزیزی و دکتر اسفندیار زبردست، اساتید محترم دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا، به عنوان نویسندگان برتر کشور در حوزه هنر و معماری معرفی گردیدند.