اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

اصلاحیه اطلاعیه مربوط به دوره دکتری تخصصی رشته های دانشکده هنرهای تجسمی

به دلیل افزایش تعداد داوطلبان  اطلاعیه شماره 2 این دانشکده در خصوص نحوه حضور داوطلبان به شرح ذیل اصلاح می گردد.

اصلاحیه اطلاعیه شماره 2