اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

اصلاحیه اطلاعیه مربوط به دوره دکتری تخصصی رشته های دانشکده هنرهای تجسمی

اصلاحیه اطلاعیه مربوط به دوره دکتری تخصصی رشته های دانشکده هنرهای تجسمی


به دلیل افزایش تعداد داوطلبان  اطلاعیه شماره 2 این دانشکده در خصوص نحوه حضور داوطلبان به شرح ذیل اصلاح می گردد.

اصلاحیه اطلاعیه شماره 2