اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه آزمون دکتری دانشکده معماری (زمان دقیق مصاحبه)

اطلاعیه آزمون دکتری دانشکده معماری (زمان دقیق مصاحبه)


به اطلاع می رساند زمان دقیق حضور  داوطلبین محترم آزمون دکتری دانشکده معماری سال تحصیلی 99-98، برای شرکت در مصاحبه به شرح زیر می باشد؛ ضمناً شروع مصاحبه در دو بازه 8 صبح و 13 بعدازظهر می باشد.

زمان دقیق حضور داوطلبین