اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه آزمون مصاحبه دکتری شهرسازی 1394

اطلاعیه آزمون مصاحبه دکتری شهرسازی 1394


قابل توجه داوطلبان آزمون دکتری شهرسازی  1394

ضمن تبریک قبولی در مرحله اول به اطلاع می رساند مدارک زیر می بایست در روز یک شنبه 10/3/94تحویل دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا گردد.  مدارکی که تا تاریخ ذکر شده تحویل نگردد مورد برسی قرار نمی گیرد.

امتحان کتبی نیز در ساعت 14 همان روز در محل دانشکده شهرسازی برگزار می گردد.

  1. کلیه سوابق آموزشی و پژوهشی داوطلب در قالب لوح فشرده( به تعداد دو نسخه) به همراه اصل مدارک .
  2. اصل و کپی مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد
  3. دانشجویانی که دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خود را انجام داده اند ولی هنوز موفق به تسویه حساب نشده اند ، گواهی مبنی بر دفاع و با ذکر معدل را ارائه نمایند.
  4. مدارک و مستندات داوطلبین سهمیه مربیان/رزمندگان
  5. اصل فیش واریزی به مبلغ  750000 ریال(به تفکیک دوره روزانه /شبانه) به حساب معاونت آموزشی دانشگاه تهران (5225557690 نزد بانک ملت شعبه دانشگاه)

 

ضمنا زمان مصاحبه روزهای 12و 13 خرداد 94مطابق جدول ذیل می باشد.

 

 

روز دوشنبه 11/3/94 ساعت 8صبح

 

ردیف

نام  خانوادگی

نام

1

اسفندی

سعید

2

اعلایی

نرجس

3

افرادی

کاظم

4

اهنی

سمیه

5

بهره مند

مهدی

6

پیلوایه

سجاد

7

توانایی مروی

لاله

8

حسین ابادی

مصطفی

9

حسینی

سیدهادی

10

حسینی کومله

مصطفی

11

خاکپور

امین

12

دلفی

مجید

13

دیاریان

نیره

14

رستمی

فرامرز

15

روحانی

سیده صدیقه

16

سربندی فراهانی

معصومه

 

 

 

روز سه شنبه 12/3/94 ساعت 8صبح

ردیف

نام  خانوادگی

نام

1

شادزاویه

هادی

2

شعبان جولا

الهه

3

شفایی

بیتا

4

شمس اله

عماد

5

صدقی

وحید

6

ضمیری

محمدرضا

7

عباسی بخشکندی

رضوان

8

عبدوس

مریم

9

فتحی فرزانه

امیر

10

فرشچین

امیررضا

11

فنایی

ساناز

12

قدسی

نرگس

13

قلی پور

مستوره

14

کرامتی

زینب

15

کشیری

الهه

16

گلیج

محمدرضا

 

 

 

روز سه شنبه 12/3/94 ساعت 14

ردیف

نام  خانوادگی

نام

1

لیوانی

معصومه

2

محقق نسب

عنایت الله

3

محمدی

شهرام

4

معتمدی

رعنا

5

معصوم نیابیشه

عسگری

6

معینیان

هانیه

7

موسوی خورشیدی

راضیه

8

ناصری اصفهانی

هاجر