اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه اعلام زمان و مکان مصاحبه و ارزیابی علمی پژوهشی آزمون دکتری نیمه متمرکز دکتری تخصصی سال 94

اطلاعیه اعلام زمان و مکان مصاحبه و ارزیابی علمی پژوهشی آزمون دکتری نیمه متمرکز دکتری تخصصی سال 94


بر اساس اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص اعلام تاریخ مصاحبه آزمون دکتری تخصصی نیمه متمرکز سال 1394؛ خواهشمند است دستور فرمائید اطلاعیه و لینک های ذیل به صورت آنی در صفحه اصلی وبگاه دانشگاه تهران قرار گیرد .تسریع در انجام آن مزید امتنان خواهد بود.

 اطلاعیه زمان و مکان برگزاری جلسات ارزیابی تخصصی، عمومی و مصاحبه آزمون دکتریPh.D (نیمه متمرکز) دانشگاه تهران - سال 1394

**به اطلاع آندسته از پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دکتری Ph.D  ( نیمه متمرکز) سال 1394 که از طریق سامانه سازمان سنجش آموزش کشور به این دانشگاه معرفی گردیده اند می رساند:

 ضمن مطالعه دقیق موارد ذیل؛ لازم است بر اساس دستورالعمل اجرایی دانشگاه تهران و مطابق جدول زمانبندی اعلامی وهمچنین با هماهنگی با مسئولین مربوطه در پردیس / دانشکده / موسسه/ مرکز و در نظر گرفتن اولویت های انتخابی خود همراه با کلیه مدارک ؛ سوابق علمی پژوهشی خود به محل های اعلامی مراجعه نمایند.

 

1-  " جداول زمانبندی مصاحبه داوطلبان آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی سال تحصیلی 95-1394پردیس/دانشکده /موسسه/مرکز دانشگاه تهران" (جدول پیوست)

 

2-" دستور العمل  نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی سال تحصیلی 95-1394 مصوبه شورای آموزشی دانشگاه مورخ    "  (جدول پیوست)

3 -" نشانی پردیس / دانشکده / موسسه/ مرکز  (جدول پیوست)

 توجه : لازم است کلیه داوطلبان به اطلاعیه ها؛ شرایط و ضوابط و نحوه انجام مرحله دوم آزمون دکتری ثبت شده در سایت های پردیس / دانشکده  / مرکز / موسسه  دقت لازم مبذول فرمایند.