اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه انتخاب دانشجویان صاحب استعداد برتر جهت استفاده از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان سال تحصیلی 97- 96 دانشگاه تهران

اطلاعیه انتخاب دانشجویان صاحب استعداد برتر جهت استفاده از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان سال تحصیلی 97- 96 دانشگاه تهران


در اجرای تفاهم نامه بنیاد ملی نخبگان با دانشگاه ها مبنی بر اعطای تسهیلات به دانشجویان صاحب استعداد برتر، دانشگاه تهران مطابق با آیین نامه آن بنیاد برای سال تحصیلی97-96 دانشجویان شاغل به تحصیل مستعد را بر اساس شرایط مندرج در اطلاعیه بنیاد شناسایی و انتخاب خواهد نمود.

دانشجویان متقاضی استفاده از جایزه های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان، می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی www.tehran.bmn.ir (سایت بنیاد نخبگان استان تهران) مراجعه و چنانچه شرایط لازم طبق آیین نامه مذکور را دارا باشند  تا ششم شهریور ماه 1396 فرصت دارند نسبت به ثبت درخواست - بارگذاری و به روز رسانی مدارک خود وسپس ارسال تقاضا در سامانه ثریا www.soraya.bmn.ir اقدام نمایند.

 

نکات قابل توجه :

1.       بررسی و راستی آزمایی مدارک متقاضیان در سامانه ثریا، توسط پردیس/ دانشکده ذیربط انجام می‌پذیرد

2.        پس از تعیین امتیازات در سامانه مذکور ، براساس ظرفیت تخصیص یافته به هر یک از پردیس / دانشکده ها، منتخبین از بین دانشجویانی که بالاترین امتیاز را کسب نموده اند طبق نظر گروههای ذیربط ، انتخاب خواهند شد.

3.       پس از اعلام رسمی اسامی منتخبین توسط معاون آموزشی پردیس/ دانشکده و تایید دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه، اسامی تایید شدگان جهت تایید نهایی به بنیاد ملی نخبگان ارسال می گردد.

4.       قطعی شدن دانشجوی منتخب دریافت جوایز، منوط به تایید نهایی بنیاد ملی نخبگان می باشد.

5.       ظرفیت تخصیص یافته برای سال تحصیلی 97-96 منهای 25% دانشجویان جدید الورود خواهد بود.

6.        دانشجوی متقاضی جوایز بنیاد می بایست شاغل به تحصیل و در سنوات مجاز تحصیل باشد.