اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 خوابگاه‌های دانشگاه تهران

اطلاعیه ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 خوابگاه‌های دانشگاه تهران


به گزارش روابط عمومی اداره کل امور خوابگاه‌ها، با تمهیدات در نظر گرفته شده از سوی اداره کل امور خوابگاه‌ها دانشجویان ساکن شاغل به تحصیل و دارای انتخاب واحد در نیمسال دوم تحصیلی ۹۷-۹۶ می‌توانند از تاریخ ۱۰/‏۱۱/‏۹۶‬ طبق زمانبندی اعلام شده از سوی خوابگاه، به سامانه خوابگاهی به آدرس: http://dorm.ut.ac.ir مراجعه و جهت اسکان اقدام نمایند. خواهشمنداست درسایت پردیس اطلاع رسانی شود.

دانشجویان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه ثبت نام و دریافت برنامه زمانبندی به سایت kooy.ut.ac.ir مراجعه کنند.