اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه جدید کارگاه های مهارت زندگی ( گام به گام تا سلامت روان2)

اطلاعیه جدید کارگاه های مهارت زندگی ( گام به گام تا سلامت روان2)


 

اطلاعیه مهم

در خصوص « درس مهارت های زندگی 2 »

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی سال 1395

 

* زمان برگزاری کلاس های فوق در نوبت صبح، از ساعت 8 لغایت 12 می باشد.

 

تاریخ و مکان برگزاری:

 چهارشنبه 1396/02/13 ساختمان شماره 5 پردیس هنرهای زیبا- خیابان وصال شیرازی

  دوشنبه 1396/02/18 ساختمان شماره 2 پردیس هنرهای زیبا- خیابان ایتالیا

  چهارشنبه 1396/02/20  ساختمان شماره 5 پردیس هنرهای زیبا- خیابان وصال شیرازی

 

 درس مهارت های زندگی، یک واحد درسی آموزشی می باشد و شرکت در آن برای کلیه دانشجویان ورودی سال 1395 الزامیست؛ لذا در صورت عدم شرکت، غیبت محسوب شده و برای دانشجو نمره ی صفر، منظور خواهد گردید.

 غیبت در سایر کلاس های درسی، به منظور شرکت در کلاس درس مهارت های زندگی، به لحاظ آموزشی بلامانع بوده و موجه محسوب می گردد.

 لیست اسامی دانشجویان براساس تقسیم بندی زمان، گروه و شماره ی کلاس، در محل لابی ساختمان شماره 2 و 5 پردیس هنرهای زیبا، ساختمان آموزش و سایت پردیس، نصب گردیده است؛ که هر یک از دانشجویان موظف است، شخصا روز و ساعت مربوط به برگزاری کلاس خود را پیگیری نماید و در صورت عدم پیگیری و عدم حضور به موقع در زمان مقرر، در محل برگزاری، مسئولیت و عواقب ناشی از آن، تماما برعهده ی خود دانشجو خواهد بود.

 

اسامی دانشجویان به تفکیک روزهای تشکیل کلاس:

1- اسامی دانشجویان روز چهارشنبه 96/2/13 : 

2- اسامی دانشجویان روز دوشنبه 96/2/18 : 

3- اسامی دانشجویان روز چهارشنبه 96/2/20 :