اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه جلسه رسیدگی به مسائل آموزشی دانشجویان دکتری شهرسازی

اطلاعیه جلسه رسیدگی به مسائل آموزشی دانشجویان دکتری شهرسازی


قابل توجه دانشجویان محترم دکتری شهرسازی

 

جلسه رسیدگی به مسائل آموزشی دانشجویان دکتری با ریاست محترم دانشکده در روز دوشنبه مورخ 96/2/18 ساعت 11 در دفتر دانشکده برگزار می گردد.

لازم به ذکر است حضور کلیه دانشجویانی که آزمون جامع را گذرانده و در مرحله انجام رساله می باشند در جلسه مذکور الزامی است.

 

                                                                                                                                   آموزش دانشکده شهرسازی