اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه حذف اضطراری نیمسال دوم 96-95

اطلاعیه حذف اضطراری نیمسال دوم 96-95


توجه

دانشجویان دوره کارشناسی از تاریخ 96/2/2 لغایت 96/2/5 با ارائه فرم حذف اضطراری که توسط استاد درس مربوط تائید شده به اداره آموزش، می‌توانند حداکثر یک‌ درس تئوری را حذف نمایند.