اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه در خصوص شرایط شرکت کنندگان در مسابقه "طرح معماری و احیاء ضلع شمال غربی میدان حسن‌آباد"

اطلاعیه در خصوص شرایط شرکت کنندگان در مسابقه "طرح معماری و احیاء ضلع شمال غربی میدان حسن‌آباد"


نظر به درخواست علاقمندان به شرکت در مسابقه و موافقت رییس محترم پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران، مدت زمان پس از فراغت از تحصیل،  به 6 سال افزایش یافت. سایر علاقمندان واجد این شرط نیز می‌توانند درخواست شرکت در مسابقه را در زمان مقرر به دبیرخانه ارسال نمایند.