اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه شماره دو آزمون دکتری معماری

اطلاعیه شماره دو آزمون دکتری معماری


 

اطلاعیه شماره 2

قابل توجه پذیرفته‏ شدگان مرحله اول آزمون دکتری سال 95

متقاضیان پس از انجام امتحان کتبی تخصصی طبق جدول زیر برای مصاحبه با همراه داشتن مدارک اعلام شده در سایت به بخش تحصیلات تکمیلی طبقه اول راهرو دکتری مراجعه نمایند.

رشته معماری

رشته فناوری معماری

رشته مدیریت پروژه و ساخت

دوشنبه 20 اردیبهشت 95

یکشنبه 19 اردیبهشت 95 

یکشنبه 19اردیبهشت

95

 

ساعت

8:30 تا 16 

ساعت 

11:30تا 18 

  ساعت 

8:30 تا 11