اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه شماره سه - آزمون دکتری شهرسازی 1396

اطلاعیه شماره سه - آزمون دکتری شهرسازی 1396


قابل توجه پذیرفته‌‏شدگان مرحله اول آزمون دکتری شهرسازی  1396

مصاحبه علمی داوطلبان دکتری شهرسازی پس از آزمون کتبی در روز های شنبه 17 تیر ساعت 13 و یک شنبه و دوشنبه 18و19 تیرماه ساعت  8 الی 16 برگزار می گردد.

متقاضیان پس از انجام امتحان کتبی تخصصی با همراه داشتن کلیه مدارک آموزشی و پژوهشی خود، برای مصاحبه به دفتر دانشکده شهرسازی مراجعه نمایند.