اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه شماره پنج - داوطلبان استعدادهای درخشان دکتری 96 دانشکده شهرسازی

اطلاعیه شماره پنج - داوطلبان استعدادهای درخشان دکتری 96 دانشکده شهرسازی


به اطلاع داوطلبان استعدادهای درخشان دوره دکتری شهرسازی، دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا می رساند مصاحبه تخصصی روز یک شنبه 96/4/18 ساعت 14 در محل دفتر دانشکده شهرسازی برگزار می گردد.