اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه شماره چهار- داوطلبان استعدادهای درخشان دکتری 96

اطلاعیه شماره چهار- داوطلبان استعدادهای درخشان دکتری 96


به اطلاع داوطلبان استعدادهای درخشان دوره دکتری شهرسازی، دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا می رساند جهت ارائه اصل مدارک و سوابق پژوهشی –تحصیلی (همراه کپی مدارک)روز شنبه 96/4/17 به دانشکده شهرسازی مراجعه نمایند.

تاریخ و ساعت مصاحبه متعاقبا اعلام میگردد.