اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه شماره یک جشن دانش آموختگان

اطلاعیه شماره یک جشن دانش آموختگان


معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس هنرهای زیبا در نظر دارد جشن دانش­ آموختگان این پردیس را در مورخ 96/03/03 از ساعت 16 تا 18 در تالار شهید آوینی برگزار نماید. دانش­ آموختگانی که تمایل دارند در جشن شرکت نمایند، برای کسب اطلاع از شرایط و نحوه ثبت نام به بخش جشن دانش­ آموختگان وب سایت پردیس هنرهای زیبا به نشانی finearts.ut.ac.ir مراجعه نمایند. لازم به ذکر است که مهلت ثبت نام تا تاریخ 96/03/08 می­باشد. در ضمن هزینه ثبت نام در مراسم می­بایست به حساب شماره 5350102064 به نام معاونت دانشجویی پردیس هنرهای زیبا نزد بانک ملت شعبه دانشگاه کد 67397 واریز شود.