اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه شماره یک دانشکده شهرسازی در خصوص آزمون کتبی تخصصی دکتری 1397

اطلاعیه شماره یک دانشکده شهرسازی در خصوص آزمون کتبی تخصصی دکتری 1397


اطلاعیه دانشکده شهرسازی در خصوص زمان برگزاری آزمون کتبی تخصصی دکتری و مصاحبه علمی 1397

(اطلاعیه شماره 1)

آزمون کتبی :ضمن عرض تبریک به پذیرفته‌شدگان مرحله اول آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) سال تحصیلی 98-1397، به اطلاع می‌رساند آزمون کتبی پذیرش دکتری شهرسازی روز شنبه مورخ 1397/4/9 ساعت 11-9صبح در محل پردیس هنرهای زیبا برگزار می گردد.

مصاحبه : مصاحبه علمی پس از آزمون کتبی ، از 30 نفر اول آزمون ، در روز یک شنبه 4/10/ 97 ساعت 8 صبح در دفتر دانشکده شهرسازی برگزار می شود. اسامی دعوت شدگان به مصاحبه بعد از ظهر روز شنبه 1397/4/9 بر روی سایت  و تابلوی اعلانات دانشکده قرار می گیرد.

لازم به ذکر است همراه داشتن اصل و کپی کلیه مدارک آموزشی، پژوهشی و پرینت فرم مشخصات فردی داوطلبان مرحله دوم آزمون دکتری سال 1397 برای مصاحبه الزامی می باشد.