اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه شماره یک- عناوین پیشنهادی نگارش پیش پروپوزال ویژه داوطلبان مقطع دکتری طراحی صنعتی 1400

اطلاعیه شماره یک- عناوین پیشنهادی نگارش پیش پروپوزال ویژه داوطلبان مقطع دکتری طراحی صنعتی 1400


به پیوست اطلاعیه شماره یک گروه مستقل طراحی صنعتی پردیس هنرهای زیبا، جهت بهره برداری ارسال می گردد.