اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه شماره 1-آزمون تخصصی دکتری دانشکده معماری1401

اطلاعیه شماره 1-آزمون تخصصی دکتری دانشکده معماری1401


 

 

معاونت پژوهشی و نحصیلات تکمیلی دانشکده معماری

قابل توجه داوطلبان محترم آزمون تخصصی دکتری دانشکده معماری

گرایش های معماری، مدیریت پروژه و ساخت

 آزمون  1401

مصاحبه گرایش‌های معماری ، مدیریت پروژه و ساخت طبق جدول ذیل انجام می شود:

 

گرایش

روز

تاریخ

ساعت

معماری

    دوشنبه

23/03/1401

9 صبح

   سه شنبه

24/03/1401

9 صبح

مدیریت پروژه و ساخت

    یکشنبه

22/03/1401

9 صبح

 

 

توجه: داوطلبان محترم می بایست در روز مصاحبه تمامی مدارک آپلود شده را همراه داشته باشند.

 

آزمون کتبی گرایش معماری روز شنبه 21/03/1401 در آتلیه کارشناسی دانشکده معماری راس ساعت 10 صبح برگزار می گردد.

 

   دفتر معاونت تحصیلات تکمیلی دانشکده معماری

021-66956558