اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه شماره 1 آزمون دکتری دانشکده هنرهای تجسمی

اطلاعیه شماره 1 آزمون دکتری دانشکده هنرهای تجسمی


قابل توجه متقاضیان ورود به دوره دکتری

دانشکده هنرهای تجسمی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران

سال 1396

ضروری است متقاضیان محترم ورود به دوره‌های دکتری "پژوهش هنر" و "تاریخ تحلیلی و تطبیقی هنر اسلامی"، پیش از برگزاری آزمون تخصصی و انجام مصاحبه، نسبت به تهیه و تنظیم موارد زیر اقدام نمایند:

1-    "طرح تحقیق (پروپزال)" موضوع یا موضوعات پیشنهادی، معطوف به تدوین رسالة دکتری، به صورت اجمالی، مکتوب و تکثیر شده در حداقل 5 نسخه و ارائة گزارش شفاهی و دفاع از جوانب آن.

2-    سوابق آموزشی :

  •  اصل مدارک دوره تحصیلی ( متوسطه، کارشناسی، کارشناسی ارشد)
  •  گواهی دوره های زبان خارجی
  • توصیه‌نامه از اساتید شاخص و برجسته
  • سابقه تدریس مرتبط با حوزه هنر

3-    سوابق پژوهشی [مقاله کتاب، اکتشاف، اختراع، المپیادهای علمی، جوایز، تشویق نامه های علمی و ....]

4-    آثار هنری .

       *   ضروری است نسخة صحافی شده ]چاپ شده[ پایان‌نامة کارشناسی ارشد متقاضی در روز مصاحبه ارائه شود.

  •   پیشنهاد می‌شود موضوع (ـ یا موضوعات) برای تدوین رساله دکترای مورد نظر به نحوی انتخاب شود که بتواند بخشی از نیازهای پژوهشی کشور در عرصة فرهنگ و هنر رامرتفع سازد.
  •  هر متقاضی باید حداقل یک طرح تحقیق ارائه نماید.
  •  هر متقاضی می‌تواند حداکثر2 طرح تحقیق ( با دو موضوع ) ارائه نماید.
  •  برای اطلاع از پیشینه موضوع ( - یا موضوعاتِ ) پیشنهادی، رعایت تمهیدات لازم، از جمله استخراج سوابق موضوع از طریق  سامانه ایران‌داک، کمک موثری به تنظیم مناسب‌تر طرح تحقیق خواهد نمود.
  • ضروری است که طرح تحقیق بر اساس موازین پژوهشی و با رعایت اصول نوشتار صحیح فارسی تنظیم شود.