اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه شماره 1 مصاحبه آزمون دکتری ۱۴۰۱ رشته طراحی صنعتی

اطلاعیه شماره 1 مصاحبه آزمون دکتری ۱۴۰۱ رشته طراحی صنعتی


عناوین پیشنهادی نگارش پیش پروپوزال ویژه داوطلبان مقطع دکتری طراحی صنعتی 140۱

گروه مستقل طراحی صنعتی دانشکدگان هنرهای زیبا دانشگاه تهران

داوطلبان محترم مقطع دکتری طراحی صنعتی دانشکدگان هنرهای زیبا دانشگاه تهران در سال 140۱ لازم است یک پروپوزال با محوریت یکی از موضوعات پیشنهادی زیر در قالب ارائه شده پیوست به صورت فایل ورد و پی دی اف تنظیم و ارائه نمایند.

گروه الف

کد

عنوان/حیطه پژوهشی

101

مطالعات حوزه طراحی تجربه کاربری در اماکن فرهنگی و موزه ها

102

نوآوری در سلامت جامعه با استفاده از طراحی محصول و خدمات

103

ارزش آفرینی میراث فرهنگی ملموس/ ناملموس بومی در طراحی محصولات مدرن

 

 

گروه ب

کد

عنوان/حیطه پژوهشی

201

تئوری طراحی

202

متدولوژی طراحی

203

مطالعات حوزه طراحی تعاملی

 

 

گروه ج

کد

عنوان/حیطه پژوهشی

301

حیطه طراحی پایدار (حوزه طراحی محصول و خدمات در زمینه های مبلمان شهری، طراحی برای بحران، طراحی تجهیزات آموزشی، بهداشتی، سلامت  و ...)

302

حیطه طراحی اجتماعی (حوزه نوآوری اجتماعی در زمینه های طراحی برای کف هرم، طراحی برای ۹۰ درصد دیگر، طراحی برای سالمندان و توان یابان، طراحی کارآفرینی و ...)

303

حیطه طراحی زیست محیطی (حوزه صرفه جویی در انرژی و استفاده از انرژی های نوین، طراحی بازیافت، استفاده مجدد و ...)

 

 

گروه د

کد

عنوان/حیطه پژوهشی

401

طراحی تاب آور (طراحی سناریو محور  برای توانمند سازی صنایع کشور، طراحی سامانه های خدمت محصول برای ارتقاء صنایع جامعه ، طراحی مقاومتی و شبکه سازی غیر متمرکز، طراحی و برنامه ریزی برای صنایع نوپا)

402

نهادینه سازی و ارتقاء آموزش مجازی با رویکرد طراحانه (کاربردی سازی تئوری فعالیت در ارتقاء آموزش مجازی، معنادارسازی، ملموس سازی، خوشایند سازی، قابل استفاده سازی و قابل پذیرش سازی آموزش مجازی)

403

مطالعات طراحی شناختی، افردنس و فرهنگ (فیزیک-روانشناسی و روان-معناشناسی درطراحی، پدیدارشناسی آزمایشی، طراحی واسط های کاربری و تعامل با توجه به ویژگیهای ذهن انسان، طراحی و مهندسی سامانه های شناختی، تئوری فعالیت در شناخت، شناخت فرهنگی و مطالعات تطبیقی)

 

 

گروه ه

کد

عنوان/حیطه پژوهشی

501

زبان محصول، زیبایی شناسی و علوم شناختی، ارگونومی شناختی، تجربه کاربری (محصولات / خدمات)

502

مطالعات تطبیقی دیزاین، روش شناسی و تفکردیزاین،  طراحی پژوهی (محصولات/ خدمات)

503

مطالعات خلاقیت و نوآوری با هدف تجاری سازی و توسعه (محصولات / خدمات)

 

 

گروه و

کد

عنوان/حیطه پژوهشی

601

تدوین الگوی طراحی تعامل برای محصولات فراگیر در استفادۀ روزانه سالمندان کشور

602

طراحی الگوی آموزش طراحی کارآفرینی مدار به دانشجویان طراحی صنعتی

603

طراحی راهبرد ساده سازی در طراحی محصول

 

 

گروه ز

کد

عنوان/حیطه پژوهشی

701

فلسفه  طراحی (شامل مسائل: عاملیت اخلاقی، اشیاء تکنولوژیکی، کارکرد، مدل، رابطه انسان- شئ، شناخت تکنولوژیکی، استدلال عملی)

702

زیبایی شناسی طراحی (شامل مسائل:اوصاف زیبایی شناسانه، تجربه زیبایی شناسانه، شناخت گرایی،اخلاق گرایی)

703

تاریخ  طراحی/ تکنولوژی (بررسی مسائل مربوط به طراحی در دوره پیشاتاریخ، باستان یا میانه)

 

 

گروه ح

کد

عنوان/حیطه پژوهشی

801

گردشگری سلامت ( سلامت جسم و روح)

802

ارتقا سطح زندگی انسان ها با رویکرد فرهنگ، پایداری یا شادی

 

 

گروه ط

کد

عنوان/حیطه پژوهشی

901

تعامل ریاضیات و هنر (‌ارتباط ریاضیات و هنر، بکارگیری فرمولهای ریاضی در طراحی زیورآلات، استفاده از الگوهای ریاضیات در طراحی، هندسه طراحی  )

802

کاربرد هوش مصنوعی در طراحی

 

 

راهنمای شیوه نگارش پیش پروپوزال ویژه داوطلبان مقطع دکتری طراحی صنعتی 140۱

گروه مستقل طراحی صنعتی دانشکدگان هنرهای زیبا دانشگاه تهران

 

(از فونت B Nazanin با اندازه 14 برای فارسی و Times New Roman با اندازه 12 برای انگلیسی استفاده شود)

نام و نام خانوادگی داوطلب:                        شماره داوطلب:                    کد عنوان انتخابی:      

 

 

عنوان فارسی پژوهش (تا 20 کلمه)

 

عنوان انگلیسی پژوهش (تا 20 کلمه)

 

 

 

بیان موضوع، شرح مسألۀ پژوهش و بیان اهمیت آن (تا 500 کلمه)

 

 

 

اهداف پژوهش (تا 5 مورد)

 

 

 

 

پرسش های پژوهش (تا 5 پرسش)

 

 

 

فرضیۀ پژوهش و بیان نوآوری آن (تا 150 کلمه)

 

 

 

واژه و اصطلاحات تخصصی: فارسی و معادل انگلیسی آن (تا 6 واژه/اصطلاح، حسب مورد)

 

 

 

روش پژوهش و طراحی (تا 250 کلمه)

 

 

 

منابع و مآخذ (به شیوه APA)