اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه شماره 2 جشن دانش آموختگی

اطلاعیه شماره 2 جشن دانش آموختگی


«دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد پردیس هنرهای زیبا که از رساله خود دفاع نموده و برایشان پیامک ارسال شده است، می توانند حداکثر تا مورخ 96/02/19 نسبت به ثبت نام در مراسم اقدام نمایند. لازم به ذکر است که این مدت تمدید نخواهد شد.»