اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه شماره 2 داوطلبان دکتری شهرسازی1397

اطلاعیه شماره 2 داوطلبان دکتری شهرسازی1397


به اطلاع داوطلبان آزمون دکتری شهرسازی می رساند بر اساس نتیجه آزمون کتبی روز شنبه 97/4/9 اسامی 33 نفر اول آزمون به ترتیب حروف الفبا به شرح ذیل اعلام می گردد .

 داوطلبان محترم می بایست بر اساس جدول اعلام شده در روز یک شنبه 97/4/10 جهت انجام مصاحبه به دفتر دانشکده شهرسازی مراجعه نمایند.

توضیح :

1.به دلیل یکسان بودن نمرات چهار نفر پایانی لیست ، تعداد اسامی اعلام شده 33 نفر می باشد .

2. تاکید می گردد کلیه داوطلبان محترم دعوت شده، اصل و کپی مدارک بارگذاری شده در سامانه ثبت نام  را همراه داشته باشند.

 

 

اسامی دعوت شدگان به مصاحبه دکتری شهرسازی سال 1397

ردیف

نام و نام خانوادگی

زمان مصاحبه

1

اسدی درنا

یکشنبه 1397/4/10 - 8 صبح

2

اکبری مطلق مصطفی

یکشنبه 1397/4/10 - 8 صبح

3

امانی کلاریجانی سحر

یکشنبه 1397/4/10 - 8 صبح

4

آرمون فیروز

یکشنبه 1397/4/10 - 8 صبح

5

آقا کریمی آرش

یکشنبه 1397/4/10 - 8 صبح

6

باقری هاجر

یکشنبه 1397/4/10 - 8 صبح

7

بداغ آبادی الهام

یکشنبه 1397/4/10 - 8 صبح

8

بیغرض بهروز

یکشنبه 1397/4/10 - 8 صبح

9

پور پیر علی هدی

یکشنبه 1397/4/10 - 8 صبح

10

جلالی آزاده

یکشنبه 1397/4/10 - 8 صبح

11

جهان زمین شهرام

یکشنبه 1397/4/10 - 8 صبح

12

جوادی محمد

یکشنبه 1397/4/10 - 8 صبح

13

حق روستا سمیه

یکشنبه 1397/4/10 - 8 صبح

14

خاکپور امین

یکشنبه 1397/4/10 - 8 صبح

15

روحی دهکردی زهرا

یکشنبه 1397/4/10 - 8 صبح

16

زارع استحریجی سمانه

یکشنبه 1397/4/10 - 8 صبح

17

سجادی افشین

یکشنبه 1397/4/10 - 8 صبح

18

شیدایی آیلین

یکشنبه 1397/4/10 - 8 صبح

19

صداقت نیا سعید

یکشنبه 1397/4/10 - 8 صبح

20

علیخانی آرزو

یکشنبه 1397/4/10 - 8 صبح

21

قاسم پور لیلا

یکشنبه 1397/4/10 - 13 بعدازظهر

22

قاسمی نسیم

یکشنبه 1397/4/10 - 13 بعدازظهر

23

قاضی پور سیامک

یکشنبه 1397/4/10 - 13 بعدازظهر

24

کشانی همدانی مینا

یکشنبه 1397/4/10 - 13 بعدازظهر

25

گرامی نیلوفر

یکشنبه 1397/4/10 - 13 بعدازظهر

26

محمدی شهرام

یکشنبه 1397/4/10 - 13 بعدازظهر

27

معینی سیده مرجانه

یکشنبه 1397/4/10 - 13 بعدازظهر

28

میروکیل حنانه

یکشنبه 1397/4/10 - 13 بعدازظهر

29

نجفی تروجنی سیده نسیم

یکشنبه 1397/4/10 - 13 بعدازظهر

30

نصری رودسری المیرا

یکشنبه 1397/4/10 - 13 بعدازظهر

31

نظر پور محمد

یکشنبه 1397/4/10 - 13 بعدازظهر

32

نیازخانی سمانه

یکشنبه 1397/4/10 - 13 بعدازظهر

33

هاشمی سیده نیلوفر

یکشنبه 1397/4/10 - 13 بعدازظهر