اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه شماره 2-دکتری طراحی صنعتی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

اطلاعیه شماره 2-دکتری طراحی صنعتی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران


 داوطلبان عزیز جهت تکمیل رزومه از فرم رزومه ویژه داوطلبان مقطع دکتری طراحی صنعتی 1399 استفاده نمایند.

فرم رزومه ویژه داوطلبان مقطع دکتری طراحی صنعتی 1399