اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه شماره 2- فرم رزومه ویژه داوطلبان مقطع دکتری طراحی صنعتی 1400

اطلاعیه شماره 2- فرم رزومه ویژه داوطلبان مقطع دکتری طراحی صنعتی 1400


به پیوست اطلاعیه شماره دو گروه مستقل طراحی صنعتی پردیس هنرهای زیبا، جهت بهره برداری ارسال می گردد.