اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه شماره 2- متقاضیان ورود به دوره دکتری دانشکده هنرهای تجسمی

اطلاعیه شماره 2- متقاضیان ورود به دوره دکتری دانشکده هنرهای تجسمی


قابل توجه متقاضیان ورود به دوره دکتری

دانشکده هنرهای تجسمی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران

سال 1397

با توجه به اطلاعیه تکمیلی شماره 2 مندرج در سایت دانشگاه تهران در خصوص اعلام زمان و مکان مصاحبه تخصصی رشته‌های "پژوهش هنر" و "تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی"، به اطلاع می‌رساند داوطلبان محترم ضمن همراه داشتن اصل مدارک خواسته شده طی اطلاعیه شماره 1 [یک] دانشکده هنرهای تجسمی مندرج در سایت پردیس هنرهای زیبا، در روزهای مشخص شده به شرح ذیل در دانشکده هنرهای تجسمی پردیس هنرهای زیبا حضور یابند. شایان ذکر است شروع مصاحبه نوبت صبح ساعت 8 و نوبت بعدازظهر ساعت 14 است.

شنبه     97/4/9:

  •  نوبت صبح: از الف تا ج.
  • نوبت بعدازظهر: از چ تا س.

 

یکشنبه 97/4/10:

  • نوبت صبح: از ش تا ک.
  • نوبت بعدازظهر: از گ تا ی.

 

           دوشنبه 9/4/11:

          داوطلبان ثبت نام شده استعداد درخشان از ساعت 8  صبح به شرح ذیل:

 

  • پژوهش هنر: خانمها یاسمن امامی، نیلوفر زارع،  فاطمه محمدی ماکلوانی، مهدیس مهاجری و آقایان شایان بهمن سلطانی، محمد شمخانی.
    • تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی: آقایان سجاد تاجکی و رضا رفیعی‌راد.