اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه شماره 3 آزمون دکتری معماری

اطلاعیه شماره 3 آزمون دکتری معماری


قابل توجه پذیرفته‏ شدگان مرحله اول آزمون دکتری

متقاضیان رشته‏ های معماری و فناوری معماری در جلسه امتحان کتبی تخصصی لازم است وسایل  طراحی همراه داشته باشند.